ONE ONDERSTEUNT DUURZAME ENERGIE INITIATIEVEN 

Optimaliseringsonderzoek V-learning

VCA Examen haalbaar maken voor mbo studenten

Het nieuwe VCA examen blijkt in de praktijk moeilijk haalbaar voor statushouders en taalarme studenten. ONE financiert op initiatief van InstallatieWerk in samenwerking met Unipartners Nijmegen een onderzoek naar v-learning, dat wellicht de slaagkans van mbo studenten voor het VCA examen kan vergroten. In het onderzoek worden landelijke trends meegenomen die positief van invloed kunnen zijn op het behalen van het vca examen.

 

Alle studenten aan het ROC zijn verplicht een veiligheidsexamen te halen voordat zij kunnen afstuderen. Door de theoretische inslag van het examen en de moeilijkheidsgraad van de lesstof zakt een groot deel van deze studenten. Het MBO wil gebruik gaan maken van video (V-learning) om studenten een hogere slagingskans te geven. Daarom wil deze onderwijsinstelling onderzoeken hoe V-learning het best kan worden geïmplementeerd.

Projectomschrijving

Studenten van Unipartners (Radboud Universiteit) onderzoeken hoe het gebruik van video het best kan worden geïmplementeerd, zodat de MBO-studenten slagen voor hun VCA-examen en kunnen afstuderen. Voor dit onderzoek zullen er interviews worden afgenomen met studenten en docenten. 


Partners