Privacy Beleid Oost Nederland Energie(k) - ONE

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens voor informatieverstrekking (in de vorm van nieuwsbrieven, uitnodigingen en gerichte mailings), om uitvoering te geven aan een opdracht/offerte en voor overige administratieve doeleinden, waaronder verantwoording aan onze subsidieverstrekker, het ministerie van onderwijs. Als je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij ook om persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende gelegenheid relevant zijn, bijvoorbeeld voor het aanmelden voor een evenement, een excursie of een masterclass. 

Jouw rechten

Jouw gegevens worden alleen gebruikt met toestemming. Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan). Voor vragen over het privacybeleid kun je een mail sturen naar privacy@rijnijssel.nl. Heb je klachten? Dan kun je contact opnemen met Marcia van Dooremalen, m.v.dooremalen@rijnijssel.nl.

Derden

ONE verzamelt alleen informatie voor de doeleinden die beschreven worden in dit Privacy Beleid, tenzij we van tevoren toestemming hebben gekregen. Wij delen jouw gegevens alleen met derden wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Privacybeleid

Dit privacybeleid van PPS Oost Nederland Energie(k) - ONE is een appendix van het privacy beleid van Rijn IJssel.

 

Partners