POWERLAB, waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken in innovaties & duurzame energie.

In Powerlab werken studenten, werknemers en bedrijfsleven structureel met elkaar samen op het gebied van duurzame energie. Een urgente en zeer gewenste samenwerking die bijdraagt aan de overgang naar de nieuwe energiewereld. Meer en beter toegeruste studenten, ondernemers én werknemers in de EMT-sector.

Het PowerLab ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats voor studenten en het bedrijfsleven, waar ze kennis kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van energievraagstukken. In het PowerLab tonen producenten en leveranciers producten, systemen en installaties met state-of-the-art techniek. 

In nauwe samenwerking met het Kennisportaal vinden instructies en cursussen voor bedrijfsleven en praktijkdocenten in het PowerLab plaats.

Studenten Installatie Techniek Niveau 4 van Rijn IJssel krijgen onderwijs in het Powerlab.

Er is een Smart Office en de HAN richt een testlab in, waar de werking van producten gemeten en geanalyseerd wordt.

Contact

Voor vragen over het PowerLab, neem contact op met


Wim Vierwind
Manager PowerLab
06 51589075
w.vierwind@oostnederlandenergiek.nl

Partners