ONE is een overheid die staat voor modernisering en het toepassen van technieken over de grenzen van bedrijven, sectoren en landen heen

Overheid

Werk aan de winkel! Volgens het energieakkoord van de regering moet in 2020 veertien procent van de energie op een duurzame manier worden opgewekt. Ook de Provincie Gelderland legt de lat hoog. Zij heeft de ambitie om koploper te zijn in deze energietransitie door in 2050 volledig energieneutraal te zijn.

Om deze doelstellingen te behalen wordt er door de overheid veel geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in duurzame energieopwekking en het stimuleren van energiebesparing bij burgers en bedrijven. Als partner van ONE investeert de Provincie Gelderland in duurzame innovaties en goed onderwijs voor energie- en milieutechniek. Ook het stimuleren van samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs is een groot speerpunt. Technologische innovatie blijkt namelijk erg goed voor de werkgelegenheid; de energie- en milieutechnologiesector is op dit moment één van de weinige groeibranches. Volop werk aan de winkel dus!


bekijk activiteiten

Partners overheid

Provincie Gelderland

"Provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn, onder andere door in hernieuwbare energie te investeren en energiebesparing bij burgers, bedrijven en instellingen te stimuleren."

> Lees meer

Provincie  Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn, onder andere door in hernieuwbare energie te investeren en energiebesparing bij burgers, bedrijven en instellingen te stimuleren. In dat kader streeft de provincie met haar ‘human capital agenda’ naar meer co creatie tussen bedrijfsleven en onderwijs, naar een grotere aantrekkingskracht van uitvoerende technische beroepen en naar meer toegepast vakmanschap in het onderwijs. 


> Sluiten

Gemeente Arnhem

"Gemeente Arnhem doet graag mee aan Oost Nederland Energie(k)(ONE) omdat publieke en private partijen in dit project samenwerken aan voldoende en goed opgeleid personeel in de technische installatiebranche."

> Lees meer

Gemeente Arnhem doet graag mee aan Oost Nederland Energie(k) - ONE. Omdat publieke en private partijen in dit project samenwerken aan voldoende en goed opgeleid personeel in de technische installatiebranche én omdat samenwerking tussen voortgezet, MBO- en HBO onderwijs en bedrijfsleven wordt versterkt. Ook de verdere ontwikkeling van de fysieke plek Powerlab wordt met dit plan verder ontwikkeld, wat wij vanuit gemeente Arnhem van harte toejuichen. 

De doelen van ONE sluiten nauw aan bij de ambities en acties uit het programma New energy [made in Arnhem].


> Sluiten

Gemeente Nijmegen

"Het gezamenlijke project ONE zorgt voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van duurzaamheid in deze regio."

> Lees meer

De Gemeente Nijmegen zet in op duurzame stedelijke ontwikkeling, economie, mobiliteit en energie. Nijmegen wil uiterlijk in 2045 een energieneutrale stad zijn en werkt binnen Power2Nijmegen samen met bedrijven, instellingen en inwoners om dit te bereiken. Het gezamenlijke project ONE van de ROC’s van Arnhem, Doetinchem en Nijmegen, zorgt voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van duurzaamheid in deze regio. De Gemeente Nijmegen is verheugd dat dit project in samenwerking met andere partijen gerealiseerd wordt. ‘


> Sluiten

Contact

ONE is een publiek private samenwerking waarin de Technische Installatiebranche en het onderwijs gezamenlijk optrekken. Kennisdeling en innovatie leidt tot meer inzicht in de snelle ontwikkelingen in de Energiesector. Door het bieden van uitdagend en aantrekkelijk onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven zijn studenten en zittend personeel voorbereid op het kunnen toepassen van de nieuwste technieken voor een duurzame samenleving. 


Jacqueline Bijlsma
programmadirecteur ONE
06 20436408
j.bijlsma@oostnederlandenergiek.nl