ONE is het verhogen van kwantiteit en kwaliteit van monteurs in de Technische Installatiebranche

Ondernemers

Wilt u uw onderneming goed aan laten sluiten bij veranderde klantbehoeften en de duurzame technieken van morgen? Wilt u nieuwe markten aanboren en uw bedrijf ‘toekomstproof’ maken?

Zowel bij technische innovaties als op het gebied van sociale innovatie is ONE partner voor ondernemers. ONE geeft u en uw personeel met uitgebreide bijscholingsmogelijkheden de kans om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische ontwikkelingen. Maar ook voor masterclasses over een efficiënte bedrijfsvoering of advies over verdienmodellen kunt u als ondernemer bij ONE terecht.

ONE-studenten kunnen voor uw bedrijf realistische (onderzoeks-) opdrachten uitvoeren. Op die manier sluiten technologische innovaties beter aan bij klantbehoeften en kunnen deze sneller op de markt worden gebracht. Daarnaast kunt u als ondernemer in het Powerlab kantoor- of testruimte voor innovatief onderzoek huren en gebruik maken van alle gemeenschappelijke faciliteiten. Volop kansen dus voor de installateur van morgen!


bekijk activiteiten

Ondernemende partners

OTIB

“De wereld verandert, de manier van werken verandert, functies veranderen! Integraal samenwerken met alle partners uit de ‘bouwkolom’ is de toekomst! Juist in deze tijd is het daarom belangrijk om te blijven investeren in innovatie en duurzaamheid, maar ook om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen met collega’s uit de installatiebranche en aanpalende branche te delen" ONE zal hier zeker aan bijdragen! 

> Lees meer

Robert-Jan de Vries, Regiomanager OTIB

 


> Sluiten

Uneto VNI

"Er is behoefte aan opleidingen en trainingen in de regio om leerlingen en medewerkers van installatiebedrijven te voeden met kennis over de nieuwste technieken. Op die manier kunnen bedrijven beter inspelen op de groeiende vraag naar energiebesparende maatregelen. Voor UNETO-VNI is het duidelijk dat ONE hierbij een belangrijke rol gaat spelen.”

> Lees meer

Berthold van Benthem - Regiomanager Oost Nederland at Uneto-Vni


> Sluiten

InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland (iw-ar)

"Het project ONE zullen we van harte ondersteunen, omdat we hiermee aantrekkelijk onderwijs voor onze toekomstig vakmensen kunnen realiseren!"

> Lees meer

 

Ron van Stralendorff - Directeur at InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland


> Sluiten

IPKW

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een bruisende cleantech community die zich richt op het faciliteren, verbinden en inspireren van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. In dit duurzame ecosysteem vestigen zich grote en kleine bedrijven, die elk hun eigen bijdrage leveren aan de innovatieketen op het gebied van clean technologies.

> Lees meer

Met een nadruk op (technologische) innovaties op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing en op het delen van kennis en kunde sluiten ONE en het Powerlab uitstekend aan bij de visie en ambities van dit vooruitstrevende bedrijvenpark.

 

Kevin Rijke, Directeur IPKW


> Sluiten

Kennisportaal Gelderland

De snelste weg naar innovatieve vakscholing

Het Kennisportaal biedt toekomstbestendige trainingen en opleidingen voor werkgevers en werknemers in de bouw- en installatietechniek, waarin duurzaamheid en innovatie centraal staan.

> Lees meer

Op weg naar een duurzame toekomst

In het Kennisportaal vindt u uitgebreide trainingen en opleidingen voor werkgevers en werknemers, gericht op technische vaardigheden maar ook op 20th century skills. Als u duurzaam wilt werken zijn sociale vaardigheden als samenwerken, communicatie en het over de grenzen van de eigen discipline heenkijken net zo belangrijk. 

Opleidingen

 • Kant-en-klare opleidingen 
 • Maatwerk opleidingen
 • Opleidingsontwikkeling 
 • Kennisbijeenkomsten
 • Masterclasses

Diensten 

 • Powerlab - Proeftuin, demoruimte en living lab voor innovatieve, duurzame technieken.
 • Bedrijfsondersteuning bij energiezuinig of energie neutraal bouwen
 • Training bij samenwerking energiezuinig of energie neutraal bouwen. 
 • Begeleiding van werk naar werk binnen de sector
 • Begeleiding van werklozen naar de bouw

Kosten en subsidiemogelijkheden

Opleiden kost geld, maar u hoeft niet altijd alles alleen te betalen. Het Opleiding- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) en Bouwend Nederland stellen financiële middelen beschikbaar. Ook de overheid biedt verschillende subsidies om een opleiding mede te financieren. Het Kennisportaal kan u helpen bij de aanvraag van deze subsidies.

’Installatie- en bouwvakmensen vandaag klaar voor de toepassingen van morgen’

 

 

 

 

Meer informatie?

Kijk voor actuele informatie en het opleidingsaanbod op www.kennisportaal.nu

Wilt u meer weten over de duurzame cursussen van het Kennisportaal? Neem dan contact op met:

 

Stichting Kennisportaal Duurzame Bouw- en Installatietechniek

Telefoon: 085- 273 12 11

E-mail: info@kennisportaal.nu

Adres: Bieslook 24, 6942 SG Didam


> Sluiten

KGO

Het KGO (Kenniscentrum Gebouwde Omgeving Gelderland) is een ontmoetingsplaats waar kennisinstellingen en kennispartners in de gebouwde omgeving, met opdrachtgevers en opdrachtnemers, werken aan de uitdagingen in de gebouwde omgeving. Het KGO is een initiatief van Bouwend Nederland (afdeling Zuid Oost Gelderland) en Uneto VNI. Doel is een bundeling c.q. vergroting van de innovatieve capaciteit in de gebouwde omgeving om zo de transitie naar een energiezuinige woningvoorraad in Gelderland versneld te realiseren!

> Lees meer

Het KGO ontwikkelt praktijkgerichte pilots en experimenten in samenwerking met opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisontwikkelaars en toeleveranciers. Het beoogde resultaat is een versnelling van het innovatieproces, met inspirerende praktijkvoorbeelden om het bouwproces structureel anders aan te pakken. Partnerschap in processen en projecten is bij de aanpak de rode draad! De traditionele wijze van processen worden zeker gerespecteerd doch door het in een zeer vroeg samen willen werken van partijen in processen kunnen eerder en versneld successen worden gedeeld! Dit vraagt verandering van gedachte bij zowel opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerende partijen. Transparantie, proactief handelen en kennis (informatie) durven delen door iedereen is een ”must!”.

Deze website geeft een indruk van relevante en van belang zijnde ontwikkelingen in de proeftuinen en van andere ontwikkelingen in de aanzienlijke opgave om gezamenlijk te werken aan het bereiken van een verantwoord energiebeleid, voor ons en onze kinderen in de toekomst!


> Sluiten

RBPI

Het Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek, kortweg RBPI levert een bijdrage aan het afstemmen van vraag en aanbod op scholings- en arbeidsmarktgebied, creëert een zo positief mogelijk imago voor de branche en oefent invloed uit op de kwaliteit van het beroepsonderwijs.

> Lees meer

Dit doet het RBPI door jaarlijks vanuit het landelijke operationeel plan van OTIB regionale beleidsspeerpunten te formuleren. Het RBPI Zuid Nederland prioriteert deze beleidspeerpunten op basis van regionale mogelijkheden en wensen, zet deze met lokale platforms en werkgroepen om in initiatieven en activiteiten en communiceert gezamenlijk over deze aanpak met bedrijfsleven en onderwijs in de regio.

Het RBPI is verantwoordelijk voor:

 • implementeren van beleidsspeerpunten van de branche;
 • vertegenwoordigen, informeren en enthousiasmeren van de achterban;
 • initiëren (en realiseren) van activiteiten;
 • feedback verzorgen naar OTIB en Uneto-Vni.

In het RBPI Zuid Nederland nemen verschillende partijen zitting om de belangen van werkgevers, werknemers, ondernemers en onderwijsinstellingen te behartigen. 

Een paar keer per jaar komen de partners in het RBPI samen om met elkaar te spreken over de laatste ontwikkelingen in de regio.


> Sluiten

Contact

Voor vragen over het PowerLab, neem contact op met


Wim Vierwind
Manager PowerLab
06 51589075
w.vierwind@oostnederlandenergiek.nl