ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Derde groep technici straks inzetbaar in beroepsonderwijs

17 Oktober 2018

Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Branches Gelderland-Overijssel" helpt de toekomstige vakman en vakvrouw goed op te leiden.

Ervaren en gemotiveerde vakmensen uit de Installatie-, Metalektro-, of Metaalsector worden binnen een jaar opgeleid tot het niveau van assistent-docent voor technische ROC ’s en vmbo’s.
Het verwachte tekort wordt vooral veroorzaakt doordat veel docenten de komende tijd met pensioen gaan zonder dat er vervangers klaar staan. Maar ook de groeiende studentenaantallen en een aantrekkende economische groei maken deze tekorten echt nijpend. Dit blijkt uit onderzoek van de MBO Raad naar mogelijke tekorten aan docenten en instructeurs bij technische MBO-opleidingen. Ook het Techniekpact heeft inmiddels dit probleem gesignaleerd en geagendeerd.

Regio in actie

De technische O&O-fondsen (OTIB, A+O Metalektro en OOM) en de ROC’s kwamen op basis van deze problematiek in actie en hebben een regionale docenten- en instructeurspool opgericht. Naast het feit dat zo de tekorten kunnen worden opgevuld, is er ook het voordeel dat de nu op te leiden groep nieuwe onderwijsgevenden direct vanuit het bedrijfsleven hun actuele praktijkkennis en -ervaringen kunnen delen met leerlingen en collega-onderwijsgevenden.

De pragmatische aanpak is in 2018 tevens opgenomen als programmalijn binnen het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap en binnen ‘De Overijsselse Techniekuitdaging’. Beide provincies, bedrijven en scholen werken samen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en de technische O&O-fondsen aan een goed functionerende technische arbeidsmarkt.

Opleiden tot assistent-docent

Het scholingstraject leidt de vakmensen uit de Installatie-, Metalektro-, of Metaalsector op tot het niveau van assistent-docent voor de ROC’s en vmbo’s in Gelderland en Overijssel. Het is een primeur en sluit naadloosaan op Doekle Terpstra’s concept van de circulaire carrière.
Met de toekomstige hybride (assistent)docenten krijgen de scholen precies in huis waar zij al zolang om vragen: vakmensen, die actuele kennis uit de technische installatiesector rechtstreeks in het onderwijs en in hun lessen kunnen inbrengen.

Derde groep enthousiast van start

In de werving voor derde groep deelnemers zijn de partners weer verrast door het enthousiasme in de aanmeldingen. In korte tijd ontving men veel positieve reacties van zowel werknemers als werkgevers.

De deelnemers zijn al minimaal MBO-niveau 4+ opgeleid in het reguliere beroepsonderwijs. Denk aan functies als projectleiders, servicetechnici, hogere werkvoorbereiders, assistent-bedrijfsleiders en zelfs directeuren.

Na een gedegen selectie is Hogeschool Windesheim verkozen om zowel het opleidingstraject als de examinering en de diplomering te verzorgen.


Op 9 oktober startte de derde groep (15) met het Scholingstraject.

 

Ideaal voor ROC’s: Docenten- en instructeurspool Technische Branches

Alle deelnemers die met het PDD-diploma de opleiding afronden, worden vervolgens toegevoegd aan wat heet de "Docenten- en instructeurspool Technische Branches". Hierin zitten vakmensen die dit specifieke opleidingstraject hebben doorlopen, maar ook vakmensen uit de praktijk die hun bevoegdheid al in eeneerder stadium elders hebben gehaald. Deze pool is rechtstreeks te consulteren door de technische ROC’s alszij op zoek zijn naar een vakdocent. Bijvoorbeeld iemand die een specifiek keuzedeel kan doen of een bepaald item kan invullen. Voor deze scholen een prima instrument om vakinhoudelijk en didactisch goede techniekdocenten te werven en te selecteren. Waar het scholenveld zelf om gevraagd heeft, komt er nu en is in gezamenlijkheid georganiseerd.

Heldere ambitie

Het is waardevol om te zien dat er inmiddels ook vanuit de aanpalende technische sectoren veel belangstelling is voor dit project. Er ligt een ambitie om in 2019 een vierde groep te werven: techniekbreed en weer ondersteund door de technische O&O-fondsen en branches. Uiteraard kent dit unieke initiatief geen geografische begrenzing.

Meer Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: H. Haring (projectleider) h.haring@rbpi.nl

page2image1758592page2image1759488page2image1759712page2image1759936page2image1760160page2image1760384

 


Partners