ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Katapultdag on tour: Succesfactoren voor docenten in PPS

12 Juni 2018

Op donderdag 7 juni bezocht ONE de Katapult – netwerk van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs – bijeenkomst in Eindhoven met focus op docenten bij het Summa College, Fontys Hogescholen en SintLucas.

Rol docent in veranderend beroepsonderwijs

Naast plenaire sessies en werksessies presenteren ook publiek-private samenwerkingen uit de regio hun best practices aan de deelnemers in themasessies. Tijdens de bijeenkomst ging dagvoorzitter Harm Edens onder andere in gesprek met Petra van Lange (lid College van Bestuur Summa College), lector van het jaar Gerard Schouten (Fontys), Hans de Jong (president Philips Nederland en Ambassadeur Katapult) en Ruud Rabelink (bestuurder SintLucas) over de noodzakelijke verandering binnen het beroepsonderwijs en de rol van docenten hierin.

Katapult ambassadeur Hans de Jong over de rol van docenten in publiek-private samenwerkingen: “Studenten van nu zullen de maatschappelijke transformaties moeten gaan vormgeven en moeten dus worden opgeleid voor het omgaan met snelle technologische veranderingen. De lat ligt hoog voor docenten, coaches, begeleiders en onderzoekers uit scholen en bedrijven. Zij zullen uit hun comfortzone moeten stappen. Voor docenten zijn de publiek-private samenwerkingsverbanden een goede manier om in vrijheid te experimenteren met nieuw onderwijs.”

Hoe leiden we studenten op voor een onbekende toekomst?

De TedX Talk van Eric Slaats, Lecturer Applied Science bij Fontys, geeft een goed idee hoe we studenten kunnen opleiden voor een onbekende toekomst.

;

Aan het einde van de dag werd de publicatie "docenten in publiek-private samenwerking" overhandigd, met als motto: de beste adviezen uit de praktijk... En nu aan de slag! Voor alle workshops en presentaties, kijk op de Katapultdag on tour pagina.


Partners