ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Powerlab ingericht op de toekomst

13 Oktober 2016

Brainstormsessie

Het Powerlab inrichten op de toekomst; dat was het uitgangspunt van de brainstormsessie die op dinsdag 11 oktober plaatsvond in de nog lege ruimte van Powerlab op Industrie Park Kleefse Waard. Een Powerlab voor zowel studenten als werknemers uit het bedrijfsleven, maar ook voor docenten en kennispartners uit andere hoeken.

De opdracht voor de vertegenwoordigers van diverse partijen die een belangrijke rol spelen bij het Powerlab:

  • Het opleveren van een concrete visie op de inrichting van Powerlab;
  • Benoemen welke innovatieve duurzame technieken binnen de gebouwde omgeving een plek moeten krijgen binnen het Powerlab;
  • Benoemen van de technische randvoorwaarden.

Dit leidde onmiddellijk tot prangende vragen/bedenkingen: 

  • Moet je wel een ingerichte ruimte willen, die is namelijk binnen de kortste keren verouderd?
  • Is het mogelijk om de bedrijven op IPKW te gebruiken en vanuit Powerlab nieuwe technieken te initiëren voor deze bedrijven?
  • Kunnen we niet beter starten met het benaderen van fabrikanten met de vraag om hun nieuwste testinstallaties hier neer te zetten?
  • Hoe breed moet de doelgroep zijn als je praat over integrale modellen, denk aan b.v. Smart City?
  • Is het een idee om innovaties die getoond worden tijdens de Innovation Expo in de RAI  jaarlijks hier een plek te geven en daar scholing aan te verbinden;
  • Is het ROC wel klaar om studenten in Powerlab aan integrale projecten te laten werken?
  • Op welke technieken ligt de focus van Powerlab?

Brainstorm PowerlabDe brainstorm begon heel breed, innovatief denken is immers buiten de gebaande paden denken! Om tot stappen te komen bleek het toch nodig om enkele kaders aan te brengen. Dus gingen de deelnemers na de brede brainstorm in twee groepen uiteen om in kleiner verband te komen tot een invulling van Powerlab.

Uit de brainstormsessie kwam een inspirerend integraal conceptvoorstel voor de wijze waarop Powerlab ingericht kan worden. Iedereen was enthousiast en men ziet veel kansen. Het voorstel wordt gevisualiseerd door Suzan Nagtegaal, architect en parttime docent bouwkunde op Rijn IJssel en Saxion in samenwerking met Marco Lammers van GEAS Energiewacht en vertegenwoordiger van het RBPI (Regionaal Bedrijven Platform Installatiebranche) Gelderland/Overijssel. Het voorstel wordt in november voorgelegd aan de adviesraad van Powerlab. Als het aangenomen wordt kan in 2017 een start gemaakt worden met de inrichting. Daar zullen dan in elk geval studenten bij betrokken worden.

Wordt vervolgd!


Partners