ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Kijkje door de bril van de 21ste eeuw

24 April 2017

Het laatste "Kijkje in de keuken van..." is voor het Graafschap College. De twee eerdere edities bij ROC Nijmegen en Rijn IJssel zijn zeer positief ontvangen door de betrokken docenten. Op woensdag 19 april opende het Graafschapcollege haar deuren voor de collega's.


De meeste aandacht gaat tijdens het "Kijkje" uit naar de nieuwe opleiding die het Graafschap aan de hand van een promotiefilm presenteert. In september 2017 start een nieuwe niveau 4 opleiding onder de naam ‘Smart building’. Graafschap College heeft met deze cross-over gebruik gemaakt van de mogelijkheid die OC&W biedt om te experimenteren.

In Smart Building zijn 5 opleidingen samengevoegd: werktuigkunde, bouw, installatie, hout en meubel. Er is gekozen voor een compleet nieuwe insteek; de toekomst richt zich op groene en intelligente gebouwen, waarbij een andere manier van denken en handelen noodzakelijk is. Door een nieuwe generatie studenten af te leveren op de arbeidsmarkt die geleerd heeft om slimmer te bouwen kunnen de noodzakelijke veranderingen in het bedrijfsleven doorgevoerd worden.

Tegelijkertijd hoopt Graafschap hiermee meer jongeren warm te maken voor de opleidingen techniek. Dat laatste lijkt te zijn gelukt, want nu al zijn er 67 aanmeldingen voor deze niveau 4 opleiding, waarmee 30% groei is bewerkstelligd.

Graafschap geeft aan dat zij met de invulling van deze opleiding een avontuur aangaat. Gaandeweg de route wordt materiaal ontwikkeld en worden beren op de weg verwijderd. 


De docenten van de andere ROC’s luisteren aandachtig en stellen kritische vragen. Hoe borg je bijvoorbeeld het vakmanschap? Een onderwijsadviescommissie, waarin bedrijfsleven en onderwijskundigen zitting hebben, heeft de noodzakelijke vakkennis vastgelegd. Jan Gersen geeft aan dat hij hoopt dat er in de komende jaren ook door docenten van de 3 ROC’s meegedacht gaat worden in de invulling van deze opleiding.

Helder wordt dat er een ander type medewerker opgeleid wordt, één die verbinding kan leggen en kan schakelen tussen de verschillende disciplines. Meer allround opgeleid, creatiever en procesgericht. Kortom, een medewerker die kijkt door bril van de 21ste eeuw!


Partners