ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

KGO bevriest activiteiten per april 2018

25 April 2018

Het bestuur van Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (KGO) heeft besloten de dagelijkse activiteiten te bevriezen per april 2018. 

KGO is een initiatief ontstaan vanuit Bouwend Nederland afdeling Zuid Oost Gelderland, met Uneto-VNI regio oost. Sinds 2016 is KGO als platform actief voor het midden- en kleinbedrijf voornamelijk met activiteiten binnen de bouw- en installatiebranche gericht op de energietransitie en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

De oplopende economie zorgt er nu anno 2018 voor dat het midden- en kleinbedrijf volledig haar focus heeft op het realiseren van alle klantvragen.

KGO is opgericht om in samenwerking met het midden- en kleinbedrijf te komen tot optimalisaties in de energietransitie. Marktpartijen pakken dit nu zelf op, aldus het persbericht van KGO.

 

Het fundament van KGO staat er zo voor dat het in de toekomst snel opgeschaald kan gaan worden indien de marktpartijen (het midden- en kleinbedrijf) hiertoe behoefte aan hebben. Gezien het voorgaande heeft het bestuur nu besloten om de dagelijkse activiteiten tijdelijk te gaan bevriezen.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Partners