ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Eerste werkbijeenkomst Arnhem Energy Hotspot in Powerlab

09 Juli 2017

Energy Hotspot? De Opgave 

Als elektriciteithoofdstad onderscheidt Arnhem zich al vele decennia met de elektrische trolleybus als openbaar vervoer systeem. Ook zijn er vele bedrijven en kennisinstellingen gespecialiseerd in publieke elektriciteitsvoorziening aanwezig. Binnen de sector Energie wordt verregaand samengewerkt aan de maatschappelijke opgave van de energietransitie voor de nabije toekomst. Deze samenwerking is een nationaal voorbeeld en brengt in de combinatie van bedrijven onderling, kennisinstellingen en overheden, nieuwe producten en diensten op de markt. Hierin loopt Arnhem voorop.

Hoofddoel

De gemeente Arnhem de Provincie Gelderland bundelen hun krachten ter versterking van de economie in het stedelijk netwerk van Arnhem. Hoofddoel is om Arnhem als 'Energy Hotspot' op de kaart te zetten. Versterking van de stategische afstemming en programmatische samenwerking tussen de drie clusters IndustriePark Kleefse Waard, HAN/HVHL en Energy Business Park is hiervoor het middel. Daar waar het gaat over bereikbaarheid, uitstraling van de (openbare) ruimte, ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden en wet- en regelgeving is een belangrijke rol weggelegd voor de samenwerkende overheidspartijen. Voor de ontwikkeling van de kennis en werklocaties zelf - en de ondersteuning die hier aan bedrijven wordt geboden - hebben de overheidspartijen een faciliterende rol en wordt in gezamelijkheid met kennisinstellingen, bedrijven en locaties opgetrokken.

Wat zijn de Energy Hotspots?: Samenwerking 

Samenwerking tussen de drie locaties kan innovatie versterken en kennis vermeerderen. Ook is het noodzakelijk om deze unieke hotspots te verbinden en een eenduidige visie vast te leggen. Zo kunnen zij gezamenlijk Hotspots Energy Arnhem worden en uitdragen, zowel op hun terreinen als daarbuiten. De overheid (Gemeente en provincie) kan met deze eenduidige visie hun investeringen in tijd en geld beter prioriteren.

Team en uitkomst

De gemeente Arnhem en provincie Gelderland hebben aan bureau marco.broekman (urban architectural research) gevraagd om een ruimtelijke economische visie te ontwikkelen op Arnhem als 'Hotspot Energy', met speciale aandacht voor de drie locaties. In samenwerking met stadseconoom Willem van Winden ontwikkelen zij in de periode juni 2017 t/m januari 2018 de visie, tijdens een aantal werkbijeenkomsten met de belangrijkste stakeholders. Op de schaal van de stad en regio en het niveau van de campussen worden heel concreet korte en lange termijn projecten benoemd en op de kaart gezet. Dit kunnen ruimtelijke, programmatische of organisatorische projecten zijn.


Partners