ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

ONE organiseert Denktankdiner om verduurzaming in Gelderland te versnellen

01 Februari 2018
We moeten van het gas af en wel voor 2050 (#VanGasLos). De opdracht is duidelijk genoeg, maar de grote vraag blijf: Hoe gaan we dat realiseren? 32 Jaar lijkt lang, maar de klus is omvangrijk en gecompliceerd. Wat is er nodig om deze doelstelling te bereiken? Hoe zorgen we ervoor dat we de deadline halen?

Technische Installatiebedrijven spelen een cruciale rol in het succes van de energietransitie. Door krachten te bundelen en kennis te delen over duurzame installatietechnieken kunnen we de overgang versoepelen en versnellen. Om op tafel te krijgen waar de knelpunten en kansen liggen organiseerde ONE op maandag 22 januari 2018 een inspirerend Denktank Diner voor een aantal toonaangevende installatiebedrijven uit de regio en het onderwijs. De centrale vraag was:

"Hoe kunnen we verduurzaming in Gelderland versnellen met de regionale technische installateurs?"

Tijdens het Denktank Diner gingen de aanwezigen aan de hand van een aantal stellingen en vragen met elkaar in gesprek. Het brainstormdiner zorgde voor een ongedwongen en open sfeer, waarin de creativiteit vrij kon stromen. De organisatoren luisterden en begeleidden het proces. Het werd een 'benen op tafel' gesprek met waardevolle bevindingen.

Een impressie van de uitkomsten

Wat houdt de installateurs tegen om duurzaam en energieneutraal te bouwen?

De vraag van de opdrachtgever is om te beginnen niet altijd duurzaam, prijs en tijd zijn nog steeds de cruciale factoren. Er is daarbij kolombreed niet voldoende kennis van de nieuwste technieken en er wordt nog geen noodzaak gevoelt; er is nog voldoende traditioneel werk. Tenslotte is de klant niet goed geinformeerd, maar advies geven of het overhalen van de klant om te kiezen voor een duurzame aanpak kost erg veel extra tijd.

Zijn er voldoende vakmensen juist geschoold (digitalisering, integraal bouwen) om de slag naar duurzame installaties te maken?

Er is te weinig aanwas van nieuw talent met de juiste kennis over verschillende duurzame technieken, zeker op mbo niveau 4. Ook wordt de rol van installateur steeds meer die van adviseur, dan is vooral brede kennis nodig. Er zijn nu te weinig jongeren enthousiast voor het vak. Voor initieel onderwijs geldt dat houding, motivatie en enthousiasme belangrijker zijn dan diepe kennis. Specialistische kennis komt later in het bedrijf waar je werkzaam bent door levenslang te leren en post-initieel onderwijs. Het vakwerk op niveau 2 & 3 zal steeds eenvoudiger worden. 

Is er toekomst voor de kleine installateur?

Ook de kleine installateur blijft in de toekomst nodig. Ze hebben vaak veel kennis in huis en zijn flexibel, maar ze zullen moeten innoveren. Dit betekent vooral samen kunnen werken en keuzes durven maken. 

Is er voldoende kennis te halen om bij te blijven aan de ontwikkeling? Waar moet deze kennis vandaan komen?

Er is veel kennis, maar nog niet genoeg. De installateurs en bouwbedrijven moeten bij energetisch bouwen direct nauw samenwerken en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit impliceert brede kennis en dus breed opleiden. Er is behoefte aan een cross-over opleiding bouw/installatie/elektrotechniek op niveau 4 met een ict-component. Alleen iemand met een brede kennis kan uiteindelijk een hele goede specialist worden. 

Zowel de groothandel, als bedrijven, als energie-adviseurs zien de kracht van kennisdelen. Dit geldt niet voor bedrijven die zelf nieuwe producten ontwikkelen.

 


Partners