ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

De Hybride Docent in het mbo

09 Oktober 2018
Hybride docenten. Nooit van gehoord? Er zijn in Nederland ruim 50.000 hybride docenten die hun baan voor de klas combineren met een andere baan als bijvoorbeeld: ambtenaar, ondernemer, onderwijsinnovator of leraar-opleider.

hybride docentenHybride docentschap biedt een andere kijk op leraren, een vernieuwende kijk, die breekt met het beeld van het leraarschap als fuik. Hybride docentschap heeft oog voor de brede mogelijkheden die het leraarschap te bieden heeft. Dit sluit mooi aan bij een aantal grote uitdagingen waar het onderwijs in Nederland de komende jaren voor staat. Allereerst de noodzaak om tot de wereldtop te blijven behoren als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Innovatie en vernieuwing zijn hiervoor onmisbaar. Ten tweede moeten er voldoende topdocenten zijn die dit onderwijs in de praktijk brengen. Daarnaast verandert de manier waarop jonge professionals aankijken tegen werk en hun carrière: steeds minder mensen kiezen voor één baan voor het leven. Afwisseling, brede ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid worden steeds belangrijker.

Hoe past dit hybride docentschap nu in het mbo onderwijs? Welke visie heeft HRM op het hybride docentschap? We leggen een aantal vragen voor aan Jorn de Booys, HRM Adviseur bij Rijn IJssel.

Hoe kijk jij vanuit HRM naar het inzetten van hybride docenten in het mbo en in het bijzonder bij de sector techniek? 

De hybride docent geeft allereerst een aantal kansen. Zo kan het lerarentekort teruggedrongen worden, doordat je ook een doelgroep aanspreekt die graag twee banen combineert. Maar ook voor de docent die er graag iets anders naast wil doen maak je het aantrekkelijker. Docenten kunnen hun kennis van het vak bijhouden en je kunt ze vaker - gedeeltelijk -  behouden voor het onderwijs.  In beiden gevallen levert het up to date onderwijs op dat aansluit op de maatschappij van nu.

Er zijn natuurlijk ook zaken die lastig zijn in deze combinatie. Twee banen combineren kan werkdrukverhogend zijn. Bij welk overleg ben je wel en bij welk niet? Ook moeten werkgevers zich beter instellen op de Hybride docent. Aan de onderwijskant vraagt dat om een rooster dat te combineren is, aan de kant van de andere organisatie moet men ook open staan voor deze constructie en zich flexibel kunnen en willen opstellen naar de medewerker/hybride docent.

Wat is een eerste stap die jullie binnen de organisatie wilen maken om dit onder de aandacht te brengen?

Een eerste stap zou zijn om het bewustzijn te creeren dat de hybride docent een mooie optie is om zowel het tekort aan vakdocenten als het gebrek aan up-to-date vakkennis op te lossen.

Een kennis- of netwerkbijeenkomst met als onderwerp ‘de hybride docent’ kan daarbij een eerste stap zijn. Daarna is het gewoon ‘doen’ en klein beginnen met een vacature binnen een van de opleidingen. 

Welke concrete actie zouden jullie hierin willen ondernemen vanuit HRM? En welke ondersteuning kunnen jullie daarbij gebruiken vanuit Oost Nederland Energiek |ONE?

Starten met een bijeenkomst waarin zowel onderwijs als (lokale) bedrijfsleven is vertegenwoordigd om het onderwerp op de kaart te zetten is stap één. Dan kunnen we verkennen welke knelpunten er nog moeten worden opgelost om op kleine schaal te starten.

Daarnaast is het vanuit HRM van belang dat we een visie vormen op dit onderwerp. Wat willen we doen en willen we daar ook een doelstelling aan verbinden. Ook hier kan gelden; ‘klein beginnen’. Dat betekent eerst starten in het cluster Techniek & ICT en dat succesvol laten zijn.

Over Jorn de Booys

Functie: HRM adviseur Rijn IJssel Cluster Techniek & ICT / Vakschool Wageningen

Werkzaamheden: Ondersteuning en advisering van het management op het gebied van personeelsvraagstukken.

In functie: 3 jaar bij Rijn IJssel

Vindt leuk aan zijn werk: De afwisseling en vrijheid. Geen dag is hetzelfde!

Wil verbeteren: De bureaucratie. Wat minder procedures en regels, zodat we flexibeler zijn en - nog - sneller kunnen schakelen!

Ga voor meer informatie naar de website van de hybride docent.


Partners