ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Arbeidsmarkt – Leven Lang Ontwikkelen in de Techniek

31 Januari 2018

Een groot aantal Gelderse private en publieke partners in de techniek hebben eind december de intentieverklaring ‘Arbeidsmarkt – Leven Lang Ontwikkelen in de Techniek’ aangeboden aan gedeputeerde Michiel Scheffer. De overhandiging vond plaats tijdens de netwerkbijeenkomst 'Techniek Serious Request 2017' bij Aventus in Apeldoorn. De inzet is het verbeteren van de arbeidsmarkt en het leven lang ontwikkelen in de techniek.

 
De HAN is een van de ondertekenaars van de intentieverklaring.

Instroom technisch vaktalent bevorderen

Net als elders in Nederland hebben de technische branches in Gelderland te maken met een krappe arbeidsmarkt. Met het aantrekken van de economie voelen alle partners een extra stimulans om de instroom van vaktalent naar het technisch onderwijs en van nieuwe vakmensen naar de technische branches te bevorderen. De intentieverklaring, die werd ondertekend door o.a. werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen in de technische branches en het UWV Werkbedrijf, moet dat verschil gaan maken.

De initiatiefnemers van het plan streven ernaar een duurzame samenwerking tussen de publieke en private partners tot stand te brengen. Het opstellen van een gezamenlijk activiteitenprogramma moet ertoe leiden dat de deelnemende partijen elkaar sneller en gemakkelijker weten te vinden om samen te kunnen optrekken.

De partners verwachten begin 2018 een gezamenlijke programma en een ondersteuningsverzoek aan de Provincie Gelderland te kunnen aanbieden.

[Bron: HAN]


Partners