ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

DNA in de Bouw’ kiest voor Powerlab

01 Oktober 2017

Experts (DNA) komen dit (school)jaar op 16 avonden bijeen in het Powerlab om hun kennis te delen en te verrijken. DNA in de bouw staat voor De Nieuwe Aanpak, een kennisnetwerk van diverse organisaties die beseffen dat er een andere aanpak in de bouw nodig is, een integrale aanpak, om Nearly Zero Energy Building (nZEB) grootschalig uit te kunnen rollen. Carl Peter Goosen is oprichter van deze vereniging en directeur van BouwNext, gespecialiseerd in het begeleiden van integrale ontwerpprocessen in de bouw. Hij heeft een duidelijke visie waarbij het vooral draait om het waarom.

K=I x( EVA): Kennis = Informatie X (Ervaring, Vaardigheid en Attitude)

Carl-Peter geeft aan dat bouwkundige-, installatietechnische- en constructieve aspecten in de bouw volledig op elkaar afgestemd moeten zijn. “Zeker wanneer we het hebben over duurzaamheid in de brede zin; gezond en veilig wonen of werken in een gebouw dat ook energiezuinig is. Praktische kennisdeling is daarvoor nodig. Wij gebruiken hiervoor de formule: K=I x EVA. Kennis is niet alleen informatie is, maar ook ervaring, vaardigheid en attitude.”

“Werk vanuit the WHY”

Gepassioneerd vertelt hij over zijn intrinsieke motivatie. “Werk niet vanuit het Wat en Hoe, maar vanuit de Waarom? Waarom maak je iets? Wat is de prestatie die je wil leveren? Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat de ontwerpende- en makende partijen heel nauw samenwerken met de opdrachtgever(s).” Hij geeft een simpel voorbeeld: “de architect kan een heel mooi gebouw willen ontwerpen, maar heeft hij er wel aan gedacht dat de ramen ook gewassen moeten kunnen worden?”

“De toepassing van theoretische innovaties is essentieel”

Met zijn achtergrond - hij is begonnen met de LTS, heeft daarna de MTS en HTS doorlopen en is uiteindelijk architect geworden-, begrijpt hij als geen ander dat de toepassing van theoretische innovaties essentieel is. “Een integrale aanpak levert niet alleen opdrachten op, maar verrijkt je ook met kennis.”

 “Zonder kennisoverdracht kun je het verschil niet maken”

DNA kiest ervoor om hun kennisdelingsbijeenkomsten te houden in het Powerlab en gaat daarnaast 4 praktische trainingen verzorgen op MBO niveau. Vanuit het Powerlab kan zij de aansluiting met de kennisinstituten in de regio maken. “Zonder kennisoverdracht kun je het verschil niet maken. We willen dat docenten, studenten en zittende werknemers bewust bekwaam worden. We willen dat studenten niet in de kolom worden opgeleid, maar vanuit een integrale projectaanpak. Dat betekent dat ze al op school moeten uitgaan van WHY. Concreet: wil je iets leren over ventilatie? Dan heb je eerst de nieuwste theorie nodig, dat rafelen we uiteen in een morfologische aanpak vanuit de diverse disciplines en wordt vervolgens uitgewerkt in een praktische opdracht.”

In het Powerlab komen dit seizoen 16 avonden experts bij elkaar om hun kennis te delen en te verrijken. Interesse? Voor circa €22,50 kunt u een avond bijwonen. Aanmelden kan via DNA en ONE. De volledige kalender vindt u op de websites van ONE en DNA.

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 3 oktober: “Luchtdicht plakken met beleidsmakers.” Beleidsmakers worden praktisch aan het werk gezet en krijgen uitleg wat zij hiermee kunnen. 


Partners