ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Training “Coalitievorming en samenwerking in Energieneutraal renoveren van particuliere woning

01 Maart 2017

SBRCURnet organiseert op diverse plaatsten in Nederland trainingen “Coalitievorming en samenwerking in Energieneutraal renoveren van particuliere woningen”. De training is bedoeld voor partners in Innovatieve Aanpak Coalities, die een Product/Markt Combinatie voor energieneutrale woningrenovatie aanbieden. Op dinsdag 14 maart staat deze training gepland in het PowerLab op IPKW in Arnhem.

Aanmelden kan via deze link

Ondersteuningsaanbod SBRCURnet

De training is onderdeel van het ondersteuningsaanbod dat SBRCURnet namens Bouwend Nederland aanbiedt aan de coalities van aanbieders in de VNG Innovatieve Aanpakken. Uit onderzoek blijkt dat een aantal van de coalities behoefte heeft aan kennis over samenwerken c.q. coalitievorming. SBRCURnet biedt daarom een training aan waarin de coalities hun samenwerking (verder) gestalte kunnen geven. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om in de voortgangsrapportage van 29 maart aan te geven welke doelen behaald zijn en hoe in de volgende fase verder wordt gewerkt.

Doel training

Deze training heeft tot doel om coalitievorming/samenwerken aan de aanbodzijde bij de VNG-aanpakken te versterken. Samenwerken is een belangrijke competentie om de woonconsument een integraal aanbod te kunnen doen waarbij prestatiegaranties leidend zijn. Comfort, integrale woonlasten en duurzaamheid staan hierbij centraal. Leerdoelen van deze praktische training:

  • Echt samenwerken verkennen
  • Aan de slag met eigen coalitie/samenwerking tijdens training
  • Do’s en dont’s/ aandachtspunten

Doelgroep

De training is bedoeld voor de coalities in uw Innovatieve Aanpak, de partners binnen uw coalitie en andere coalities die bezig zijn met het ontwikkelen van energieneutrale renovatieconcepten voor de particuliere woningmarkt. Maximaal rendement wordt behaald als u als coalitie deelneemt aan deze training.

Datum: dinsdag 24 maart

Locatie: Powerlab, Westervoortsedijk 73, IPKW - Gebouw LB unit 0.03, 6827 AV Arnhem

Start: 15.00 uur

Einde: 18.00 uur

Aansluitende borrel: tot 19.00 uur

Via deze link kunt u zich inschrijven voor de locatie van uw keuze. 

 


Partners