ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

ONE participeert in Job Twinning Gelderland (JTG)

26 Januari 2017

Wat is dat, Job Twinning?

Bij Job Twinning worden professionals van scholen enerzijds en professionals van buiten het onderwijs anderzijds aan elkaar gekoppeld. Zij gaan tijdens meerdere ontmoetingen, zowel op school als bij de organisatie in kwestie, de professionele dialoog aan met elkaar. In het verlengde van al bestaande mogelijkheden voor gastlessen en bedrijfsopdrachten, zorgt deze reeks van regelmatige ontmoetingen gedurende een langere periode in potentie voor verregaande kruisbestuiving.

Job Twinning Gelderland

Tijdens het Job Twinning traject Gelderland worden professionals uit het onderwijs gekoppeld aan professionals uit de sectoren Technische Installatiebranche, Smart Industry en Automotive. De koppels werken maximaal 5 maanden lang aan gezamenlijke ontwikkeldoelen. In juli 2017 delen alle koppels hun leeropbrengsten met hun organisaties en met het bredere Job Twinning netwerk.

Doel van dit Job Twinning traject is een kruisbestuiving tussen het onderwijs en de genoemde sectoren: Job Twinning is niet alleen leerzaam voor de deelnemers zelf, maar draagt ook bij aan de verbetercultuur van de organisaties waarin zij werkzaam zijn.

Het Job Twinning traject in Gelderland wordt mede uitgevoerd door:

  • Techniekpact Smart and Sustainable
  • Knooppunt techniek
  • Oost Nederland Energiek
  • Opleidingsbedrijf Installatiewerk Noord, Oost & Flevoland

De Twins wordt gedurende het proces begeleid door de projectcoördinator van team Job Twinning Gelderland.

Wat levert deelname op?

Job Twinning is een interessante en moderne manier om werk te maken van professionalisering. Die komt ten goede aan de deelnemers en aan de organisatie waar zij werkzaam zijn. Persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers levert een impuls aan de verbetercultuur van organisaties. Job Twinning zorgt dus voor een kruisbestuiving tussen sectoren, waarbij zowel deelnemers als hun organisaties van en met elkaar leren.

Contact met JT Gelderland

Bent u geïnteresseerd in Job Twinning en/ of wilt u meedoen? Neem dan contact op met Hans Haring gelderland@hybridedocent.com / 06-51292482.

Meer informatie vindt u hier.


Partners