ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Henny Harkema klaar bij ONE

26 Januari 2017

Ze was er vanaf het begin -  twee jaar geleden - bij. Eerst om het plan voor ONE te schrijven en vervolgens als de motor achter het onderwijsdeel van Oost Nederland Energie(k). Haar voornaamste taak was om verbinding te leggen tussen de drie roc’s die betrokken zijn bij ONE. Concreet ging het daarbij om het opzetten en uitvoeren van de professionaliseringsagenda en het gezamenlijk ontwikkelen van keuzedelen. Per 1 januari 2017 houdt Henny Harkema zich met nieuwe projecten bezig. Hoe heeft ze haar tijd bij ONE ervaren? Wat waren haar verwachtingen, waar is ze trots op, hoe ziet ze verdere ontwikkelingen en wat heeft de toekomst in petto?

Verwachtingen
ONE is een complex programma waarin zowel roc’s met elkaar als met het bedrijfsleven samen optrekken om het onderwijs in te richten op duurzame energietechnieken. Uit mijn ervaring in projecten weet ik dat de obstakels zich vermenigvuldigen als de uitvoering concreter wordt. ONE is daar geen uitzondering op. Zo bleek al snel dat de drie betrokken roc’s ieder een eigen werkwijze hebben (onderwijsconcept, contacten met het bedrijfsleven, examinering etc), gericht op hun regio en met veel inzet ontwikkeld. Logisch dat je dat niet meteen loslaat. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we met respect voor ieders eigenheid een mooie professionaliseringsagenda ontwikkeld. Nu werken we, onder aanvoering van René van de Water, aan het maken van lesmodules gericht op duurzame energie: zonne-energie, warmtepompen en ventilatie. 

Trots?
Het klinkt misschien gek, maar ik ben altijd ontroerd als mensen met een open mind naar de ander willen kijken en van elkaar willen leren. Op 14 december hadden we vanuit ONE, in het kader van professionalisering, een ‘Kijkje in de keuken’ bij ROC Nijmegen georganiseerd. Tijdens die middag zag je gebeuren dat mensen geïnteresseerd waren in elkaars werkwijze en lesstof. Dat biedt heel veel perspectief voor verdere samenwerking. De kwartiermeesters spelen daar een belangrijke rol. Dit zijn vier docenten van de drie betrokken roc’s die een paar uur per week beschikbaar hebben om de doelen van ONE concreet te maken. We hadden die constructie van kwartiermeester eerder in moeten zetten, maar ja, achteraf hè…

Ontwikkelingen
Met de kennis van nu denk ik dat het belangrijk is om de doelen in het plan te vertalen naar haalbare doelstellingen. Waar we bijvoorbeeld eerst dachten dat de drie roc’s een gezamenlijk keuzedeel konden ontwikkelen, blijkt dat lesmodules soms beter aansluiten bij de verschillen tussen de scholen. Ik hoop dat de open mind, die ik al eerder noemde, vlam vat bij alle betrokkenen van ONE. Wees nieuwsgierig naar elkaar, weeg natuurlijk je eigen belang af, maar kijk ook wat je van elkaar kunt leren, wat je met elkaar kunt ontwikkelen. Dan wordt 1+1=3 of misschien nog wel meer. Als je betrokken bent bij ONE dan wil je immers duurzame energietechnieken ontwikkelen en inzetten voor het behoud van de aarde. Dat klinkt heel groots, maar de kunst is 'think global, act local!' 

Toekomstplannen?
Ik ga nog niet met pensioen hoor, gelukkig ben ik nog niet zo oud! Als zelfstandige blijf ik bij een project betrokken zolang ik een toegevoegde waarde heb. In de verbinding tussen verschillende partijen binnen ONE heb ik die waarde gehad. Nu is er meer behoefte aan specifieke kennis en wordt het voor mij tijd om uit te voegen. Komend jaar gaat mijn aandacht uit naar het Techniekpact Smart and Sustainable, naar het vmbo tl in het project Toptechniek in bedrijf en ben ik secretaris van het zogeheten RxH overleg sector Techniek. 

Over Henny Harkema
Henny heeft een eigen projectenbureau, Rohda. Dat staat voor 'Recht Op Het Doel Af'. Daar houdt ze van, zo weinig mogelijk gedoe er om heen. Haar focus ligt op planontwikkeling en projectleiding van ontwerpfase tot uitvoering. Hierbij probeert ze oog te hebben voor diverse belangen en richt ze zich op de inhoud. De projecten waar Henny bij betrokken is bevinden zich in de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt en techniek. 


Partners