ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Cursus Biomassagestookte installaties

13 Oktober 2016

Cursus Biomassagestookte installaties

Data: 02 november 2016 (en 03-11-2016) - Arnhem 
Doelgroep(en): 
Installateur Adviseur 
Soort bijeenkomst: 
Instructiebijeenkomst

Biomassagestookte installaties trekken de aandacht van de markt. Deze vorm van warmtelevering is een goed antwoord op de stijgende prijzen van aardgas en de wens om de energievoorziening te verduurzamen. Hoe werkt het principe van biomassagestookte installaties? Dat krijgt u in deze curus mee. Ook wordt u voorbereid op het CITO examen. 

Biomassagestookte installaties hebben sterke voordelen. Zo kunnen biomassagestookte ketels modulerend en vraaggestuurd worden ingezet (in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonnecollectoren). Ook zorgen biomassagestookte ketels voor een verbetering van de energie of energielabels van gebouwen. Daarbij leidt een goede toepassing van biomassa tot CO2-besparing en tot groei van de lokale economie en werkgelegenheid. 

Verdubbeling van afname 

De voordelen van biomassagestookte installaties verklaart de groeiende aandacht voor deze relatief jonge techniek. De afname is de afgelopen vijf jaar verdubbeld van circa 1.000 naar circa 2.000 installaties. Het marktpotentieel stijgt nog eens extra door de subsidieregelingen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en Investeringssubsidie Duurzame
Energie (ISDE). 

Stop met experimenten 

Over de techniek van biomassagestookte installaties is nog relatief weinig bekend. Hierdoor gaan professionals experimenteren, met alle gevolgen van dien. Met deze instructie krijgt u een goede basiskennis over de materie. Het maakt u bewust van belangrijke overwegingen en van specifieke aspecten in het programma, het ontwerp, de realisatie en de inpassing. Vanzelfsprekend voorkomt of beperkt een goede werkwijze meerkosten of technische compromissen. 

Wat zijn de onderwerpen? 

U krijgt kennis aangereikt over:

  • houtgestookte installaties (stukhout, houtpallets, houtsnippers, briketten)
  • vaststellen van de warmtevraag (bestaande bouw, nieuwbouw, met of zonder warmtapwater, jaarbelastingduurkromme)
  • mono- of bivalente installaties
  • brandstoffen (verbrandingswaarde, samenstelling, vochtgehalte)
  • installatiecomponenten (brandstoftoevoer, asafvoer, rookgasafvoer, rookgasreiniging)
  • vergunningen
  • in bedrijf stellen (inspectie)
  • onderhoud en beheer

De instructie is ook een voorbereiding op het CITO examen. 

De nadruk ligt op factoren die een specifieke uitvoeringswijze vereisen van de brandstofopslag, brandstoftoevoer, verbrandingstechnologie en asafvoer. De hydraulische aspecten zijn grotendeels vergelijkbaar met die van gasgestookte installaties en worden als bekend verondersteld. De kennis is mede gebaseerd op het ISSO-handboek ‘Biomassaverbrandingsinstallaties, ontwerpen, installeren en beheren’. 

Data en locatie 

De tweedaagse cursus staat gepland op woensdag 2 en op donderdag 3 november 2016 van 9.30 tot 16.30 uur in Arnhem, opleidingscentrum Rijn IJssel. 

Uw investering 

De deelnameprijs bedraag € 675,- p.p. (exclusief BTW, inclusief lunch en een hand-out), gebaseerd op het ISSO-handboek ‘Biomassaverbrandingsinstallaties’. Bestelt u bij deelname aan de instructie het handboek, dan krijgt u 30% korting.

 


Partners