ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Unieke samenwerking tussen ROC Rijn IJssel en InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland!

01 Juni 2016

De wereld om ons heen verandert continu, vooral in de technische installatiebranche is dit goed zichtbaar. Vraagstukken op het gebied van duurzame energie, wooncomfort, security en dataverwerking zorgen voor complexe maatwerkoplossingen. Om die reden is er steeds meer vraag naar hoog opgeleid technisch personeel. Dit geldt voor zowel medewerkers in de binnendienst als buitendienst.

ROC Rijn IJssel biedt in samenwerking met InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland twee unieke opleidingen op niveau 4 aan, die studenten in staat stelt deze belangrijke grote stap in hun loopbaan te zetten. Met deze niveau 4 opleidingen kun je jezelf onderscheiden van de rest en ben je klaar voor de toekomst!

Je kiest voor het vakgebied Engineer Technicus Elektrotechniek of Engineer Technicus Installatietechniek. Je volgt tijdens de opleiding technische- , leidinggevende- en algemene vakken. Het betreft een BBL opleiding die één dag in de week, in de middag en avond plaatsvinden. Uitgangspunt van de opleiding is de praktijk. Indien mogelijk neem je projecten mee uit de dagelijkse praktijk waarmee je op school aan de slag gaat. Deze projecten werk je als studieopdracht uit in de diverse vakken die je volgt.

Na aanmelding volgt er een intakegesprek en wordt op basis van je vooropleiding en werkervaring een inschatting gemaakt van je startniveau . Naar aanleiding hiervan wordt een maattraject bepaald. De reguliere studieduur is 2 jaar, afhankelijk van je persoonlijke maatwerktraject kan deze worden verkort of verlengd.

Informatieavond:

De informatie-avonden hebben reeds plaatsgevonden, maar mocht u vragen omtrent deze opleiding hebben, dan kunt u een mail sturen naar e.seggelinck@rijnijssel.nl.
 

Technische vakken Elektrotechniek:

 • Ontwerpen van Elektrotechnische Installaties en/of producten in de woning bouw, Utiliteitsbouw en Industrie
 • Ontwerpen van Domoticasystemen
 • Calculeren en begroten
 • Duurzaamheid
 • Begeleiden van het installatieproces
 • Het maken van lichtberekeningen en lichtplannen m.b.v. specifieke software
  • Dialux
 • Verantwoorden en aanleren van benodigde voorschriften
  • (NEN1010)

Technische vakken Installatietechniek:

 • Bouwbesluit in de praktijk
 • Duurzaamheid
 • Sanitaire installatie
  • Theorie berekenen gas, tapwater en rioleringsinstallaties
 • Luchtbehandeling
  • Mollierdiagram
  • Luchtbehandelingkast met WTW, adiabatische en stoombevochtiging, naverwarmen
  • Luchtkanalen (ISSO 17)
  • Roosters
 • Koeling
  • Koellast (ISSO 8)
 • Verwarming
  • Warmteverlies (ISSO 51 en 53)
  • Leidingnet met appendages (ISSO 18),
  • Inregelen
  • Hydraulisch schakelen (ISSO 31)

Leidinggevende vakken:

 • Communicatieve vaardigheden en leidinggeven
 • Persoonlijk leiderschap
 • Klantgericht denken en handelen
 • Intervisie medestudenten en werkveld
 • VCA VOL
 • Presentatievaardigheden

Algemene vakken:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Burgerschap

 

Bron: IWAR / Auteur: Rinske Groot Nibbelink


Partners