ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Succesvolle werkconferentie Platform TI-Onderwijs GO

31 Maart 2016

Op 8 maart jl. vond op initiatief van het Platform Technische Installatiebranche - Onderwijs Gelderland Overijssel (Platform TI - Onderwijs GO) in Apeldoorn een inspirerende werkconferentie plaats voor het bedrijfsleven en het onderwijsveld, over de ontwikkelingen in de branche. De uitwisseling van kennis en ervaring van de 140 deelnemers leverde een schat aan ideeën op voor de Platform Kalender 2016-2017.

Het belang van afstemming
Platform-voorzitter Robert-Jan de Vries blikt terug op een succesvolle conferentie, waarin plenaire programmaonderdelen met boeiende sprekers werden afgewisseld met een grote diversiteit aan workshops: “De deelnemersgroep was niet alleen groot, maar ook evenwichtig verdeeld. De flinke deelname vanuit het bedrijfsleven gaf de conferentie een extra verdieping.”

De primaire insteek van de Werkconferentie was onder ander inzoomen op de eisen en wensen van het onderwijs en werkgevers in de technische installatiebranche, om te komen tot een verdere inhoudelijke vulling van de Platformkalender van het Platform TI-Onderwijs Gelderland / Overijssel. Het technische installatieonderwijs vraagt voortdurende afstemming tussen de branchepartijen en het onderwijs.”

Tot slot vroeg Robert-Jan aandacht voor de samenwerking met “ONE” Oost Nederland Energie(k), partner vanuit de gezamenlijke aanvraag Regionaal Investeringsfonds (RIF) van OTIB / RBPI, InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland, ROC Rijn IJssel, ROC Nijmegen en ROC Graafschap College.

De uitdagingen voor de installatiebranche
De conferentie ging concreet in op belangrijke onderwerpen als de sleutelrol van de technische installatiebranche bij bouwtransities en het tijdig aanboren van voldoende gekwalificeerd personeel, maar ook op workshopthema’s als nieuwe kwalificatiedossiers, keuzedelen en regioprofielen, Build up Skills, ondersteuning van leer-werkbegeleiders, RIF-projecten, de aanpassing van de technische sector op de nieuwe werkelijkheid, de toekomst van de installatiebranche, de professionalisering van docenten VMBO/MBO en de examens voor herziene KD’s en keuzedelen. 

Tot slot
Een tevreden voorzitter De Vries: “Het enthousiasme en de opbrengst van de werkconferentie was zó groot, dat er zelfs al is geopperd om deze werkconferentie in zijn constructieve overlegvorm in het najaar van 2017 te herhalen. Een suggestie die wij zeker in overweging nemen.”

 Klik hier voor het volledige verslag


Partners