ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Startbijeenkomst docenten Installatie & Elektrotechniek slaat aan!

01 Maart 2016
Het inspirerende terrein van de DRU Cultuurfabriek in Ulft roept verwondering op. De perfecte ‘mind set’ voor de eerste bijeenkomst van ONE voor docenten Installatie- en Elektrotechniek. De opkomst is goed en de motivatie hoog. Docenten van ROC Nijmegen, het Graafschap College, Rijn IJssel en partner IWAR participeren actief in het afwisselende programma op deze duurzame dag.  Een bezoek aan een energieneutrale wijk en het testhuis geven inzicht in een aantal uitdagingen waar het werkveld voor staat. De speeddates nodigen uit tot het uitwisselen van ideeën en ervaringen. En het afsluitende, informele diner haalt de onderlinge banden aan. Een mooi begin van de versterking en verbinding die ONE wil bewerkstelligen.
Welkom ONE startbijeenkomst

Na een kort welkomstwoord door door Erwin Seggelink van Rijn IJssel is het woord aan Alfonso Wolbert van Architectenbureau Arx. Samen met de firma Klein Poelhuis is Arx verantwoordelijk voor de realisatie van de prijswinnende, energieneutrale wijk in de Bomenbuurt in Ulft. De 61 woningen in deze wijk wekken zelf de benodigde energie op voor het verwarmen van de woning, voor de ventilatie en voor het warme water. Ook zorgen de zogenaamde groene gevels voor het reduceren van CO2 en het afvangen van fijnstof. Een mooi voorbeeld van duurzaam en comfortabel bouwen, waar installatietechniek een belangrijke plaats in neemt.

De introductie wekt interesse op bij de aanwezigen en onder leiding van architectenbureau Arx brengen de docenten een bezoek aan de wijk. Zowel het bezoek aan de testwoning (Klein Poelhuis) als de rondleiding door de wijk (Arx) wordt ondanks het straffe, kille briesje met toenemende belangstelling gevolgd. 

Bij terugkeer in de DRU Cultuurfabriek is het tijd voor een speeddate in drie rondes. De gelegenheid bij uitstek voor de docenten om elkaar beter te leren kennen en van gedachten te wisselen over over de impact van nieuwe energietechnieken op het onderwijs. Per ronde gingen verschillende docenten met elkaar in gesprek over de vragen:

  1. Wat kan ONE faciliteren om nieuwe energietechnieken in te bedden in het onderwijs.  
  2. Hoe zie je de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven. 
  3. Wat zijn voor jou belangrijke thema’s voor je eigen professionalisering in het kader van duurzaamheid.

Dat leverde geanimeerde gesprekken, uitgebreide schema’s en ware tekenkunstwerken op. We vroegen een aantal deelnemers wat zij vonden van de docentendag. 

Michel Spaan, docent IT Graafschap College & praktijkopleider IWAR

"Ik wilde graag in contact komen met docenten van andere roc’s. Ideeën uitwisselen en bijpraten was mijn doel en dat heb ik ruimschoots behaald. Het programma was leuk en afwisselend, vooral het speed-daten. Dat was erg verhelderend en actief. Door een paar keer te wisselen van groep kwam je bij verschillende mensen terecht die allemaal een andere visie en kijk op de vragen hadden. In een volgende bijeenkomst zou ik graag de uitkomsten van deze speeddate willen bespreken en evalueren.

Wat mij betreft, draagt dit soort bijeenkomsten zeker bij aan de professionalisering van de docenten. Het is goed om elkaar wat vaker te zien. Niet alleen maar zakelijk , maar ook op een wat meer informele manier. Van praten komt praten en op deze manier is informatie uitwisselen gemakkelijker. 

Opvallend was de grote opkomst. Je ziet wel dat het leeft bij de docenten. En tijdens de speed-date zijn er mooie ideeën op tafel gekomen, waar we in de toekomst misschien mooie dingen uit kunnen halen. Verder was het diner super goed geregeld en erg lekker. “ 

Dion Buil, docent IT Rijn IJssel

Dion Buil“Ik verwachtte een programma waar duurzaamheid centraal in stond en die verwachting is uitgekomen. Het energieneutraal bouwen in de Bomenbuurt en het bezoek aan het testhuis daar waren interessant en indrukwekkend.

Ook  het speeddaten sprak mij enorm aan. Je spreekt collega’s van andere scholen en er is uitwisseling over ons vakgebied. Heel waardevol! Dit draagt bij aan het versterken van netwerken binnen de verschillende scholen.

Een volgende bijeenkomst zou van mij meer gericht mogen zijn op de inhoud van het onderwijs. Hoe worden lessen op diverse niveaus bij de verschillende scholen gegeven. Hoe implementeren we duurzame energievormen in het onderwijs. Maar ook kennis uitwisselen over Rijk onderwijs en hoe andere scholen omgaan met differentiëren in de klas zijn interessante onderwerpen.” 

Stefanie Löverink, docent Nederlands en LB Graafschap college 

Stefanie Loverink"Ik wilde meer te weten te komen over de doelen van ONE en iets leren over de verschillende technieken die samenkomen bij de bouw van een energie-neutrale wijk en wat daaraan voor ons in het onderwijs interessant zou kunnen zijn. Ook  het gesprek met collega’s van andere ROC’s over de doelen van ONE en hoe we vorm kunnen geven aan de inbedding ervan in (de organisatie van) ons onderwijs leken me relevant. 

Door de afwisselende invulling van de middag was er continue motivatie om echt aan de slag te blijven. De rondleiding door de bomenbuurt was een mooie inleiding op het bezoek aan het testhuis, wat een erg duidelijk praktijkvoorbeeld was. Ik bleef nieuwsgierig bleef naar de ervaringen van de mensen die de energieneutrale woningen hebben gebouwd; wat gaan onze leerlingen tegenkomen?  En welke consequenties heeft dat voor ons onderwijs? De speeddates gaven daarnaast ruimte om mee te denken hoe ONE concreet kan bijdragen aan het onderdeel maken van duurzaamheid in ons onderwijs. Juist dit onderdeel vond ik het meest van belang. De speeddates hebben mij gemotiveerd langer en beter na te denken over dit onderwerp en hebben me bewust gemaakt van de verschillende visies die collega’s op dit onderwerp hebben.  

Ik denk dat dit soort bijeenkomsten bijdraagt aan de verdergaande professionalisering van de docenten in het TI onderwijs. De kennismaking met  nieuwe technieken en  het gesprek met collega’s zorgt voor horizonverbreding. Dit soort bijeenkomsten helpt om verder te kijken dan de eigen studenten en leerbedrijven. Door het specifieke thema verzandden we minder snel in allerlei discussies over het onderwijs in het algemeen. En mijn suggestie voor een volgende bijeenkomst? Weer beginnen met een voorbeeld uit de praktijk, maar dan echt op de werkvloer. Gevolgd door een gespreksronde met werknemers van het betreffende bedrijf. Voor de afsluitende ronde speeddates met collega docenten zou ik dan wel wat meer tijd reserveren."

Johan van Wely, Docent Installatietechniek ROC Nijmegen

Johan van Wely

"Inzicht in duurzame projecten, dat hoopte ik tijdens de bijeenkomst te krijgen. Daarnaast, wat ik veel belangrijker vind, keek ik uit naar het samenwerken met collegae van andere Regionale Opleiding Centra. Ik heb de bijeenkomst op beide punten als zeer positief ervaren.

De invulling was niet slecht gekozen. Bij de rondleiding kreeg ik toch weer nieuwe inzichten in de mogelijkheden met betrekking tot energie -neutraal wonen met daaraan gekoppeld de voor- en nadelen in uitvoering en bewoning. Voor de speeddate zou het in mijn ogen beter geweest zijn als we voorafgaand ter voorbereiding wat informatie onder ogen hadden gekregen. Dan was de input mogelijk wat efficiënter geweest. Dat neemt niet weg dat dit onderdeel me wel het meeste aansprak door het contact en overleg met collegae.

Dit soort bijeenkomsten dragen voor mijn gevoel bij in de professionalisering, omdat er hierbij onderling en door derden informatie- en kennisuitwisseling plaatsvindt, welke als individu veel moeilijker te vergaren is. In een regulier onderwijsrooster is het bijzonder lastig om meerdere collegae op eenzelfde moment vrij te krijgen voor dit soort samenwerking.

Een tip voor een volgende bijeenkomst: Ik zou proberen te inventariseren waar de behoeften liggen van alle betrokken docenten. Met die resultaten kun je kijken wat de grootste gemeenschappelijke behoeften zijn en dan daar primair de bijeenkomsten op inrichten. En hoe zo’n bijeenkomst er qua vorm inhoudelijk uit zou zien, daar moet dan echt met een creatieve geest naar gekeken worden.

De “hernieuwde” kennismaking met collegae, heeft mij een veel positievere kijk gegeven op het samenwerken, ontwikkelen en de toekomst van het onderwijs. Het gevoel er alleen voor te staan is daarmee enigszins verminderd. Nu deze energieke start voortzetten en uitbreiden, daar worden hopelijk veel docenten - en uiteindelijk ook studenten - een stuk gelukkiger van!"

De positieve feedback van de docenten duidt op een geslaagde middag. De gelegenheid om met vakgenoten van gedachten te wisselen en te sparren wordt gewaardeerd. Zo ook het inzicht in een aantal huidige ontwikkelingen in de Technische Installatiebranche. De input van de docenten tijdens de speeddate op het gebied van professionalisering en samenwerking met het bedrijfsleven en de bijdrage die ONE daaraan kan leveren is inmiddels in kaart gebracht. De resultaten worden in samenwerking met de organisaties omgezet in praktische acties. Nog voor de zomer gaan de docenten daar de vruchten van plukken.

Voor iedereen een waardevolle dag die inspireert tot meer!


Partners