In december 2016 is in de regio de Liemers een zij-instroomtraject gestart met 10 deelnemers: 9 deelnemers hebben inmiddels een baan gevonden in de installatietechniek. Vanaf april 2017 zijn 5 nieuwe kandidaten ingestroomd in dit traject. Werkzoekenden en werknemers die ander werk zoeken volgen bij IWAR een 3 maandelijks cursus waarna IWAR hen plaatst bij vacatures van werkgevers in de installatiebranche.

ONE heeft dit zij-instroomproject inmiddels verspreid naar de regio Nijmegen. In  Juni 2017 hebben aldaar oriënterende gesprekken met de plaatselijke partijen plaats gevonden.

Voor meer informatie kunt u terecht steunpunt.otib.nl of contact opnemen met Margreet van de Worp, arbeidsmarktcoach OTIB / Metechnica op nr. 06 29 50 12 72, email: margreet.van.de.worp@metechnica.nl.

Contact

ONE is een publiek private samenwerking waarin de Technische Installatiebranche en het onderwijs gezamenlijk optrekken. Kennisdeling en innovatie leidt tot meer inzicht in de snelle ontwikkelingen in de Energiesector. Door het bieden van uitdagend en aantrekkelijk onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven zijn studenten en zittend personeel voorbereid op het kunnen toepassen van de nieuwste technieken voor een duurzame samenleving. 


Jacqueline Bijlsma
programmadirecteur ONE
06 20436408
j.bijlsma@oostnederlandenergiek.nl

Partners