ONE heeft met financieel ondersteuning een twee-tal mooie projecten mogelijk gemaakt. In 2017 is een 'flexibele werkplek duurzame energie’ ingericht in het Juniortechnovium te Nijmegen. Daarnaast is het afgelopen jaar via Technieklokaal Achterhoek het lesprogramma ‘de energieke school’ in de bovenbouw van het primair onderwijs gestart.

Beide programma’s richten zich op bewustwording duurzame energie en interesse in de techniek in het algemeen en zullen ook de komende twee jaren plaats blijven vinden.

 

Contact

ONE is een publiek private samenwerking waarin de Technische Installatiebranche en het onderwijs gezamenlijk optrekken. Kennisdeling en innovatie leidt tot meer inzicht in de snelle ontwikkelingen in de Energiesector. Door het bieden van uitdagend en aantrekkelijk onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven zijn studenten en zittend personeel voorbereid op het kunnen toepassen van de nieuwste technieken voor een duurzame samenleving. 


Jacqueline Bijlsma
programmadirecteur ONE
06 20436408
j.bijlsma@oostnederlandenergiek.nl

Partners