In oktober 2016 zijn 14 deelnemers gestart met een praktijkopleiderscursus (ism OTIB, bedrijven en 9 ROC’s uit Gelderland en Overijssel), uitgevoerd door het teacherstechcollege van Hogeschool Windesheim. Zes deelnemers hebben het afgelopen jaar stage gelopen bij de 3 ROC’s van ONE. In juli 2017 hebben zij hun diploma gehaald! Vanaf september 2017 zijn deze kersverse praktijkopleiders inzetbaar als gastdocent op de ROC’s.

 

Contact

ONE is een publiek private samenwerking waarin de Technische Installatiebranche en het onderwijs gezamenlijk optrekken. Kennisdeling en innovatie leidt tot meer inzicht in de snelle ontwikkelingen in de Energiesector. Door het bieden van uitdagend en aantrekkelijk onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven zijn studenten en zittend personeel voorbereid op het kunnen toepassen van de nieuwste technieken voor een duurzame samenleving. 


Jacqueline Bijlsma
programmadirecteur ONE
06 20436408
j.bijlsma@oostnederlandenergiek.nl

Partners