ONE is aangesloten bij het project Jobtwinning, waarbij werknemers onderwijs en bedrijven kennis over hun werk infomeel uitwisselen. Doel is de mogelijkheid van ‘de hybride’ docent in de techniek onder de aandacht te brengen. Met hybride docent wordt bedoeld de docent die deels in het bedrijfsleven werkt en deels in het onderwijs.

Meer informatie >>

Contact

ONE is een publiek private samenwerking waarin de Technische Installatiebranche en het onderwijs gezamenlijk optrekken. Kennisdeling en innovatie leidt tot meer inzicht in de snelle ontwikkelingen in de Energiesector. Door het bieden van uitdagend en aantrekkelijk onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven zijn studenten en zittend personeel voorbereid op het kunnen toepassen van de nieuwste technieken voor een duurzame samenleving. 


Jacqueline Bijlsma
programmadirecteur ONE
06 20436408
j.bijlsma@oostnederlandenergiek.nl

Partners